Skip to content


44. Het Goddelijke integreren - RA


Samenvatting:
  • zich met het hoogste bewustzijn der materie en de aarde te verbinden
  • de met de aarde verbonden transpersonale chakra's integreren, die zich onder de voeten bevinden
  • het goddelijke in het lichaam integreren
  • bewust in de materie zijn
  • liefde voor het lichaam, de aarde en de materie

De kracht van RA vertegenwoordigt het hoogste bewustzijn van de aarde, de toestand van één-zijn, de paradijselijke toestand in de materie. Zij brengt geest en bewustheid in de materie. Daardoor kunnen bewustheid en bewustzijn sterker in de materie verankerd worden, het goddelijke kan zich in het lichaam integreren. Aardse uitdagingen en lichamelijke belangen kunnen beter (h)erkend en zich eigen gemaakt worden. De Ra-energie versterkt ook de liefde voor het lichaam, de omgeving en de materie. Ra (ook Re) werd in Egypte als Zonnegod vereerd. Hij vertegenwoordigde de oorspronkelijke, kosmische, creatieve kracht, het principe van de Schepping.

Vragen om jezelf en de situatie beter te begrijpen:
  • Welke weerstand voel ik tegen de materie in tegenstelling tot mij volledig in te laten met de aarde?
  • Welke onaangename ervaringen of weerstanden verhinderen dat ik mijn bewustzijn in mijn lichaam ontplooi?
Aanvullende aanwijzingen betreffende deze LichtWesen essence:

De Ra essence is zeer krachtig. Je zult daarom bewust de keuze moeten maken of je je op dit moment met deze kracht wilt inlaten. De energie kan ook subtiel werken. Enkele mensen bemerkten eerst niets, maar later viel hen daadkracht en veranderingen op.